GDPR - nakládání s osobními údaji


Pravidla nakládání s osobními údaji

 1. INFORMACE
  • Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost FOODEX s.r.o. se sídlem na Tovární 1, Brno 643 00, IČ: 25188623 (dále jen „FOODEX“).
  • Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) osob, které s FOODEX uzavřou kupní, či nájemní smlouvu v souvislosti s výrobky, technologiemi a službami FOODEXU (dále jen „kupující“), (ii) uživatelů webových stránek www.foodex.cz (dále jen „web“).
  • Foodex působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
 2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
  • Údaje poskytnuté kupujícími.FOODEX zpracovává osobní údaje kupujících, případně prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa a číslo bankovního účtu. V případě uživatelů, kteří se na webových stránkách zaregistrují k odběru obchodních sdělení, FOODEX zpracovává e-mailovou adresu.
  • Identifikační údaje pro přístup na web. Foodex zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do vašeho klientského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou zejména vaše e-mailová adresa a heslo.
  • Údaje získané prostřednictvím cookies.Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Foodex za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.
 1. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
  • Pro vyřízení objednávky využívá FOODEX vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu bydliště anebo dodání a kontaktní údaje.Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže
   Foodex vyřídit vaši objednávku.
  • Pro přístup do klientského účtu na webu a jeho vedení a správu využívá FOODEX vaši e-mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůže Foodex vést váš klientský účet a umožnit vám jeho využívání.
  • Pro propagaci produktů FOODEX formou obchodních sdělení využívá FOODEX především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo.Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky, při podpisu smlouvy, nebo přímo ve vašem klientském účtu. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy do formuláře pro registraci k odběru obchodních sdělení na webových stránkách; v takovém případě vám Foodex obchodní sdělení zasílá
 2. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  • Obchodní sdělení.Odebírání obchodních sdělení FOODEX můžete kdykoli zrušit, a
   to:
   • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo
   • změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho klientského účtu.
  • Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete FOODEXU ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.
 3. PŘÍSTUP K ÚDAJŮM
  1. Údaje zpracovávány FOODEX a jejími obchodními zástupci a pracovníky. Veškeré osoby ve FOODEX mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s FOODEX.
 • FOODEX dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro FOODEX pro účely a způsobem, které FOODEX stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak FOODEX předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům FOODEX předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které FOODEX využívá, patří:
  • Přepravní společnosti;
  • Servisní společnosti (servis technologií u klientů)
  • Účetní společnost (vedení účetnictví);
  • Google (internetový nástroj);
  • cz (internetový nástroj);
  • Facebook (internetový nástroj);
  • Externí firma na správu webových stránek (správa informačního systému, CRM);
  • Externí firma na správu účetního a skladového systému (systém POHODA, mobilní čtečky čárových kódů);
 1. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
  • FOODEX zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona FOODEX následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
  • Údaje zpracovávané pro vedení klientského účtu na webu FOODEX uchovává do doby, kdy dojde k jeho zrušení.
  • Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu.
  • Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává FOODEX po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči.
  • Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí FOODEX pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je FOODEX vázán.
 2. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
  • V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na FOODEX a požadovat:
   • Informace ohledně osobních údajů, které FOODEX zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracováníosobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo FOODEX.
   • Přístup k údajům, které jste poskytli FOODEX, ať již v průběhu objednávky, či registrace na webových stránkách.
   • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
   • Vysvětlení a odstranění závadného stavu, jestliže se domníváte, že FOODEX zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
   • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)nebo jejichomezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již FOODEX nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte.
   • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajůzískaných na základě vašeho souhlasu od Golden Gate k jinému subjektu, kdy Golden Gate předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.
  • Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností FOODEX se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. BEZPEČNOST
  • FOODEX dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  • Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany FOODEX pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.
 4. KONTAKT
  • S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na FOODEX e‑mailem na adresu info@foodex.cz, nebo na telefonním čísle +420 724 994 103.
 5. ÚČINNOST
  • Tato pravidla jsou účinná od  5.2018.

 

 

FOODEX s.r.o.  ...not just coffee

Tovární 1

Brno - Chrlice 643 00

Czech Republic

 

www.foodex.cz

 

 


Připravíme Vám řešení na míru

Nechcete ztrácet čas podrobným studováním všech nabídek? Nemusíte! Na trhu s nápojovými automaty se pohybujeme již od devadesátých let a za tu dobu jsme prověřili stovky různých automatů. Navíc kávovary, nápojové automaty a prodejní automaty se velmi obtížně nabízejí na internetu. Kromě samotné technologie nabízíme v ceně i servis, své zkušenosti, rady s umístěním, či baristické kurzy. Většinu nabídek proto děláme individuálně. V případě vašeho zájmu se nám pokuste popsat co poptáváte a popřípadě i co očekáváte. Nezapomeňte uvést kontakty a místo dodání.